Monoray Vinçler


Düz hatlarda dört hareket ( ileri – geri, aşağı – yukarı ) kabiliyetine sahip genel amaçlı vinçlere monoray vinç denir. Açık ve kapalı alanlarda kullanılan monoray vinçler NPI profil üzerinde hareket ederler.